Ordinace nabízí tyto služby:

se zabývá chirurgickými výkony na zubech, alveolárních výběžcích čelistí a přilehlých měkkých tkáních
dutiny ústní. Spadá pod ní chirurgické vybavení retinovaných zubů „moudrosti“, resekce kořenových
hrotů, odstranění cyst a řada dalších výkonů.

je podobor stomatologie, který se zabývá zubní dření a zubními kořeny. Při poškození zubní dřeně je
nutné ošetření kořenových kanálků, což je nejčastější endodontický zákrok, který je nezbytný pro
záchranu zubu.

je specializovaný chirurgický obor, který nabízí řešení náhrady ztraceného zubu či zubů , ev. lze
implantáty použít jako kotvení pro snímací zubní náhrady.

nabízí náhradu zubů, které byly částečně anebo zcela destruovány rozsáhlým kazem nebo úrazem ev.
jiným onemocněním. Mohou být nahrazeny části zubu anebo celý zub, rovněž i kompletní chrup na
bezzubé čelisti.

IMG_1851